Izjava o pristupačnosti2024-07-05T07:40:51+00:00

Izjava o pristupačnosti 

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) te sukladno smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI),

MOTOVUN PARK D.O.O.
Društvo za komunalne djelatnosti
Trg A. Antico 1, 52424 Motovun

donosi slijedeću

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Motovun Park, društvo za komunalne djelatnosti nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ujedno nastoji učiniti svoju internetsku stranicu sukladnom smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI).

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: www.motovun-park.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća te smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI).

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, kao i mjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI),

Obrt Motovun Park proveo je incijalnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti.

Uočeni nedostaci su slijedeći:

Mrežna stranica nije manjim dijelom prilagođena HTML5 standardima. S obzirom na tehničko ograničenje stranice, nije moguće potpuno usklađenje, ali ono ne spriječava korisnike neovisno o njihovim mogućnostima u pristupu i korištenju mrežne stranice.

Dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja internetskih stranica dekorativnog je karaktera ili se koristi samo za vizualno oblikovanje, pa sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis.

Dio tekstova nije poravnat u lijevo.

Na stranici postoje PDF dokumenti u slikovnom formatu koje se ne može preuzeti na računalo i čitati putem čitača ekrana.

Ugrađeni interaktivni elementi kao što su slider na naslovnici, čitač PDF dokumenata/kataloga nema mogućnost upravljanja i kretanja putem uređaja koje koriste osobe s poteškoćama, a nije ponuđena alternativa.

Tekst u obliku slikovnih datoteka se koristi na dinamičkim dijelovima stranice (slider, prijelazi mišem i animacije).

Neki elementi koji nisu stalno prikazani ne otvaraju se i zatvaraju dodirom (klikom) miša (već prelaskom pokazivača preko gumba).

Motovun Park radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će ih nastojati otkloniti u najskorije vrijeme.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Motovun Park nastoji svoje mrežne stranice motovun-park.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Motovun Park, društvo za komunalne djelatnosti će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom WP Accessibility Tools plugin-a – alata za za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Ova Izjava pripremljena je dana 01. srpnja 2024., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti pismenim obrtu Motovun Park na slijedeće kontakte:

adresa: Trg A. Antico 1, 52424 Motovun

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

• telefonom na broj: 099 339 0250

• poštom na adresu: Trg A. Antico 1, 52424 Motovun

• elektroničkom poštom:  info@motovun-park.hr

Go to Top